hoe voorkom ik dat het sluisteken '|' wordt vervangen door een ";" ?

Ik wil volgende formule invoeren:
=DBSOM(Expenses;5;{“Valutadatum”;“Account”|"<"&A3;“M”})
waarbij
“Expenses” het bereik is van de Calc Database;
5 het volgnummer van de kolom die ik wil sommeren
{“Valutadatum”;“Account”|"<"&A3;“M”} de matrix met de criteria die moeten toegepast worden.

Het sluisteken wordt bij aanvaarden van formule (enter) vervangen door een puntkomma en ik krijg de fout 512

Kan iemand mij een oplossing bieden ?

Het scheidingsteken voor rijen en kolommen kan via Extra > Opties > Calc > Formule ingesteld worden in het gedeelte Scheidingstekens.
Of dat de foutcode in de formule oplost kan ik aan de hand van deze gegevens niet bepalen, omdat niet bekend is wat de betekenis van alle variabelen in de formule inhouden. (Wat is &A3 en M).

Dank u.
Bij controle van de opties bleek dat het scheidingsteken voor kolommen op “.” stond en voor rijen op “;”.
De foutcode wordt blijkbaar veroorzaakt doordat ik in de matrix “<”&A3 opneem om in de criteria te testen op de datum die kleiner moet zijn dan de datum vermeld in A3. Blijkbaar kan ik in de matrix geen verwijzing naar andere cellen op het werkblad opnemen. Als dit toch kan en iemand mij kan uitleggen hoe dit moet, zou dit mooi zijn.

Ik heb volgende informatie gevonden met betrekking tot “inline arrays”: “However an inline array may not contain references (eg A4), or formulae (eg PI(), 2*3 ), or percentages (eg 5%).” , Documentation/How Tos/Using Arrays - Apache OpenOffice Wiki .
Dit verklaart dus de foutmelding in mijn formule. Het probleem van de scheidingstekens lag dus inderdaad aan de instellingen in de opties zoals H.C. van der Burg terecht aangaf.
Dank aan iedereen voor de assistentie.
Dit topic kan hiermee worden afgesloten.

Kan het komen omdat je een matrixformule invoert/bevestigd met Shft+Ctrl+Enter, en niet met alleen Enter?

De formule is geen matrix formule. Enkel de criteria in de formule moeten als een matrix gedefinieerd worden.
Als ik de formule bevestig/invoer met Shft+Ctrl+Enter, wordt de hele formule omsloten door matrix symbolen/tekens ‘{’, ‘}’, wat niet correct is en het sluisteken ‘|’ wordt nog altijd vervangen door een ‘;’, waardoor de matrix voor de criteria niet correct gedefinieerd is.

De Help schrijft dat matrices niet genest kunnen worden.
Dat kan ik dan nog op twee manieren interpreteren…