Stel uw vraag
0

liberation serif tin staat niet in lettertypelijst

gevraagd 2019-10-17 16:16:57 +0100

Lau gravatar image

Ik heb een document dat is gemaakt met het lettertype Liberation serif tin Het is destijds gemaakt met Open of Libre Office. Is dit lettertype nog ergens te vinden in Libre Office? Het blijkt niet hetzelfde als Liberation serif.

bewerken retag markeer ongewenst sluiten samenvoegen verwijderen

Commentaren

Ik kan het lettertype Liberation serif tin nergens op het web vinden. Je kan altijd bijkomende lettertypes installeren op je computer. LibreOfiice neemt die automatisch mee

PèreOrval gravatar imagePèreOrval ( 2019-10-17 18:06:59 +0100 )bewerken

1 Antwoord

0

beantwoord 2019-10-19 07:02:11 +0100

Kees538 gravatar image

LibreOffice gebruikt letterypes die in je besturingssysteem geïnstalleerd zijn. Je zult dus eerst het lettertype moeten installeren voordat je het in LibreOffice kunt gebruiken. Maar ook ik zie het door jou genoemde lettertype niet op het internet.

bewerken markeer ongewenst verwijderen link meer
Login/Registreer om te beantwoorden

Hulpmiddelen Vragen

1 volger

Statistieken

Gevraagd: 2019-10-17 16:16:57 +0100

Bekeken: 22 keer

Laatst bijgewertkt: Oct 19 '19