liberation serif tin staat niet in lettertypelijst

Ik heb een document dat is gemaakt met het lettertype Liberation serif tin Het is destijds gemaakt met Open of Libre Office. Is dit lettertype nog ergens te vinden in Libre Office? Het blijkt niet hetzelfde als Liberation serif.

Ik kan het lettertype Liberation serif tin nergens op het web vinden. Je kan altijd bijkomende lettertypes installeren op je computer. LibreOfiice neemt die automatisch mee

LibreOffice gebruikt letterypes die in je besturingssysteem geïnstalleerd zijn.
Je zult dus eerst het lettertype moeten installeren voordat je het in LibreOffice kunt gebruiken.
Maar ook ik zie het door jou genoemde lettertype niet op het internet.