Aanmaken base-database met koppeling naar externe DB

Het aanmaken van een base-toepassing met een koppeling naar een externe database wil niet lukken.
Details:

Operating omgeving: PC met Windows 10
LibreOffice versie 6.3.3.2 (x64) (inclusief Java)
Database: Firebird 3.0.4
locatie: C:…\FirebirdDB\TestDB.fdb bereikbaar met ISQLTool
JDBC-drivers: Jaybird 3.0.8
locatie C:…\Jaybird\ met daarin jaybird-3.0.8 en jaybird-full-3.0.8

Helaas krijg ik het maar niet voor elkaar en kan ik na veel zoeken en proberen geen bruikbare instructies vinden, of deze instructies betreffen oudere versies van Libreoffice of beschrijving b.v. connecties naar MYSQL met ODBC.
Indien mogelijk gaarne een step-by-step handleiding of een verwijzing daarna voor connectie naar een (locale) Firebird database met JDBC.

Dit is niet mogelijk, wat wel mogelijk is om via en macro (middels basic code) gegevens ophalen uit een externe database.

Ik denk dat ik de vraag niet goed gesteld heb: Ik wil liever niet met de embedded HSQLDB database werken maar met een “split-database”, gebruikmakend van een externe Firebird database. Er is wel een macro waarmee dat zou moeten lukken, maar die blijkt niet bruikbaar voor een versie LO 6.xx omgeving…

Aanvulling:
bij het aanmaken van een nieuwe .ODF onder Windows 10 met een bedoelde koppeling naar een aangemaakte Firebird database (te benaderen met ISQL) op dezelfde PC wordt de database niet gevonden zoals aangegeven in Data source URL
( firebirdsql:oo://localhost//:C:/Eshofbezoeken/FIREBIRDTEST.fdb?charSet=UTF-8).
De JDBC driver wordt WEL gevonden als Test Class wordt gebruikt.
Bij Test Connection wordt de volgende boodschap wordt getoond.:
Unable to complete network request to host “localhost”. [SQLState:08006, ISC error code:335544721]

Na veel proberen en zoeken is het dan toch eindelijk gelukt een externe (split)database aan te maken op dezelfde PC als waar LibreOffice staat. In de handleiding van FireBird staat niet erg duidelijk welke opties je moet gebruiken bij de installatie : als Service of als Applicatie. Uiteindelijk hebt ik voor Service gekozen, maar weet (nog) niet of de optie Applicatie ook zal werken of verstandig is…
Bij het koppelen van LiberOffice aan de database was de juiste inhoud van Data source URL het kritieke punt:
Bij het installeren op een locale machine wordt in beschrijvingen meestal “localhost” genoemd.
Ik heb opgezocht of mijn PC een naam heeft, jawel : Hoofdcomputer.
Data source URL met als inhoud:

firebirdsql:oo://Hoofdcomputer:3050/:C:/…/FIREBIRDTEST.fdb?charSet=UTF-8
werkt!