About the Čeština a slovenčina category

Kategorie Čeština a slovenčina slouží pro dotazy uživatelů LibreOffice v českém a slovenském jazyce. Dotazy by se měly týkat softwaru LibreOffice a aktivit projektu. Nepokládejte dotazy na obecná IT témata.
Při dotazování doporučujeme
Přesvědčte se, že už stejný dotaz není položen, případně zda se odpověd nenachází v některém zdroji informací uvedených dále.
Uveďte co nejvíce relevantních podrobností o svém systému (Windows/Linux/MacOS, verze LibreOffice, situace, ve které jste narazili na potíže).
Otázku napište srozumitelně, uveďte popis provedených kroků (používejte přehledné odrážky či číslování).
Je-li to vhodné, ilustrujte pomocí obrázků, co se stalo, nebo přiložte vzorový soubor. Ujistěte se, že obrázky ani soubory neobsahují soukromá data, která si nepřejete zveřejnit.

Při odpovědi
Držte se tématu, na které se tazatel ptá.
Pokud nevíte, neodpovídejte odhadem.
Tipy a upřesňující dotazy uvádějte v komentářích.

Zdroje informací o LibreOffice
Nápověda https://help.libreoffice.org/latest/cs + https://help.libreoffice.org/latest/sk
Wiki https://wiki.documentfoundation.org
Uživatelské příručky https://cs.libreoffice.org/get-help/documentation/