Auto zvětšování textu

Když mám Textové pole a zvětšuji honebo změnšuji, dá se udělat, aby se text, co je v něm, také proporcionelně zvětšoval nebo zmenšoval? Aby textové pole prostě bylo pořád zcela vyplněné od kraje ke kraji, aby třeba při změnšování nedocházelo k přelití textu do dvou řádků nebo naopak nevznikalo volné místo za textem. Díky.

Se zvětšováním/zmenšování textu v Textovém poli (ale i jiných grafických objektech) je problém a co já vím, tak to prostě nefunguje a nastavená velikost písma zůstává stejná i když se objekt zvětší nebo zmenší.

Pokud byste to Textové pole nepotřeboval později editovat, dá se to udělat v Draw a převést ho na křivku → tím vznikne komplet vektorový grafický objekt který se zvětšuje/zmenšuje zcela úměrně velikosti Textového pole. Ale když budete potřebovat změnit text uvnitř, nezbyde vám než to Textové pole vytvořit a převést na křivku znovu :frowning: .