automaticky organizovat současně otevřené soubory

vedle sebe; nad sebou atp.