Automatisch getallen uit een kolom bij elkaar optellen met een kant-en-klare-som-formule

Ik ben nieuw in LibreOffice Calc. Ik weet niet hoe ik automatisch getallen uit een kolom bij elkaar op kan tellen. Ik ken de functie =SOM(A1:A15) wel, maar hierbij moet ik steeds de kolommen (A1:A15) zelf intikken. Bij Excel heb je daar een automatische SOM-formule voor. Het lijkt mij sterk dat LibreOffice Calc, waar ik zeer graag mee werk, die functie niet heeft.
Wie kan mij verder helpen?

Zie het AUTOSOM-teken in de werkbalk