Automatisch opslaan documenten

Tussentijds automatisch opslaan

Dag heer, mevrouw Dijkstra,

Via menu “Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen” deel “Opslaan” is in te stellen dat er Autoherstelinformatie wordt opgeslagen.
Mocht LibreOffice dan afgebroken worden, dan is er informatie om bestanden te herstellen.

Instellen dat LibreOffice een actief bestand automatisch elke zoveel tijd opslaat, dus zoals Ctrl+S, kan niet. Dan wordt namelijk het bestand echt overschreven. En misschien wil je dat wel niet tijdens het werken in een bestand.

Zie voor verdere details de HELP-informatie die op die Optie-pagina wordt aangeboden.