Base opent met "opgeblazen" formulieren

Computer: 64 bits Windows 10
LibreOffice : 7.1.7
Database: Firebird, geinstalleerd als externe database (via service)

Probleem:
Bij het opstarten van een base applicatie worden de formulieren opeens in vergrootte (“opgeblazen”) vorm getoond en kunnen ook niet kleiner worden gemaakt. Ook wanneer een nieuw formulier wordt gemaakt is dit het geval. Ook wanneer de formulieren in design-mode worden geopend is dat het geval.
De grootte van de bestaande formulieren wordt voor elk formulier bij het openen door een macro bepaald (op de manier Ratslinger heeft aanbevolen) en dat werkte prima, maar het lijkt erop of de resolutie niet juist is.

Ondertussen de oplossing zelf gevonden: Door een Writer-document te openen, bleek dat het zoom-level, om wat voor reden dan ook, niet meer op 100% stond. Na terugzetten naar 100% en afsluiten van Writer, bleek ook de setting in Base te zijn hersteld.
Hiermee is het probleem dus verholpen. Wel blijft de vraag over hoe dat ook in Base hersteld had kunnen worden.

Bedankt voor het vermelden van de oplossing. :+1: