Base query error union

Ik gebruik een tabel met velden
Leverancier
Bedrag
Datum betaling
Wijze betaling
Ik wil een overzicht in een formulier met

 • subtotaal per leverancier
 • totaalbedrag
  In de query editor (extra - SQL) werkt alles perfect:(aanhalingstekens weggelaten in expressie voor leesbaarheid)
  Select leverancier, sum(bedrag) from facturen group by leverancier
  union
  (Select null, sum(bedrag) from leverancier)
  Copieer ik dit in de SQL builder om te gebruiken in een formulier, dan krijg ik bij uitvoering een foutmelding
  “De gegeven opdracht is geen select-instructie…”, Vermoedelijk veroorzaakt door de union.
  Is het mogelijk de query als nog in een base formulier te gebruiken?

Wijzig in de query-editor in “SQL-opdracht direct uitvoeren”

In de query editor werkt alles perfect. Ik wil dit in een formulier gebruiken. Ik probeer in SQL ontwerpen in sqlmode, en kan niets bewaren omwille van de foutmelding dus heb ik geen query voor het formulier ?
In rapportbuilder werkt dit met subtotalen in detailfooter en totaal in rapportfooter, dus moet het mogelijk zijn…

Stel in de formuliereigenschappen → Gegevens → SQL-opdracht analyseren → Nee
Ik heb geen Nederlandse GUI…

Dit is de oplossing
Dank U