base record verwijderen leidt tot crash

OS: OpenSuse Linux 15.1
LibreOffice versie 6.3.3.2.0 Build ID: 30(Build:2)

Mijn database bevat een aantal tabellen, waaronder een tabel met landnamen (voor woonplaats). De database bevat ook een aantal formulieren om de toegang tot gegevens en query’s te vergemakkelijken. Dit wordt aangestuurd door macro’s.
In de tabel landen kwam “Germany” 2 x voor. Ik heb het tweede record (er waren geen verwijzingen naar dit record) verwijderd alvorens de database af te sluiten.
Daarbij “hing” LibreOffice en heb ik na ongeveer een minuut via “kill -9” LibreOffice geforceerd gestopt.
Bij opnieuw starten vroeg LibreOffice of het bestand hersteld moest worden. Uiteraard ja. Dat leverde een steeds weer terugkeren van die vraag op, zonder dat ik verder kon komen. Bij niet accepteren van het herstelvoorstel sloot LibreOffice zich weer af.
Dit trad STEEDS op, bij ongeacht welke module van LO ik opstartte.
Ik heb het bestand /home/naam/.config/libreoffice/4/user/registrymodifications.xcu teruggehaald van de backup en kon toen zonder probleem LO weer opstarten. “Germany” stond er wel weer 2 x in.
Het hierboven geschetste probleem is reproduceerbaar!

Daarna heb ik de database opnieuw opgestart, maar ZONDER de macro’s te activeren. Ik heb opnieuw “Germany” verwijderd. Kon toen normaal alles opslaan en afsluiten. Na hernieuwd openen was er in de tabel slechts één keer "Germany"aanwezig.

Kan iemand mij uitleggen waardoor LO hangt met actieve macro’s na afsluiten met een verwijderd record en waarom zonder actieve macro’s alles goed gaat?