Basic form Fout bij laden na bewerking

Ik heb een form bvb Forma
Ik maak een kopie via kopieer/plak en krijg forma1.
Vervolgens ga ik forma1 bewerken. In Bewerkingsmodus maak ik aanpassingen, bij testen werkt alles perfect dus: opslaan, sluiten.
Vervolgens wil ik het formulier effectief gebruiken, doch ik krijg een foutmelding dat het formulier niet kan worden geladen. Dit gebeurt zowel in versie 6.4 als in versie 7.0.
Wat is hier aan de hand???

Google Translation:
I have a form eg Forma I make a copy via copy / paste and get forma1. Then I will edit forma1. In Edit mode I make adjustments, in testing everything works perfectly so: save, close. Then I want to use the form effectively, but I get an error message that the form cannot be loaded. This happens in both version 6.4 and version 7.0. What is going on here???

Next time please either post in the correct sub-ask e.g. Dutch or translate it before posting. Thanks.

https://ask.libreoffice.org/languages