Birden fazla tablo ekleme

Base veri tabanına birden fazla tablo nasıl bağlanabilir?