Button in dialog met afbeelding werkt niet

Omgeving: Windows 10 (x64) LO version 7.0.6.2 (Externe Firebird database)

Bij het maken van een dialog gebruik ik een knop met een afbeelding.
Bij het ontwerp wordt dit goed weergegeven, ook na opslaan en opnieuw in design openen blijft de afbeelding zichtbaar.

Bij oproep van de dialog wordt deze echter getoond zonder afbeelding.

Wanneer de property van betreffende control wordt opgevraagd wordt er een “vreemde” jpg naam getoond en bij herhaling steeds een andere.
Zie ook de bijgevoegde screenshots en de gebruikte macro’s.

Sub Dialog1Start

DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
oDialog = createUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog1)
oDialog.getControl("TextBox1").Text = "Dit is een testbericht"
oDialog.Execute()

End Sub

Sub TestButtonPressed(oEvent)

oDialog.EndExecute()
sbutton = oEvent.source.Model.Name
msgbox "De knop " & sbutton & "  is ingedrukt"
msgbox  "ImageURL : "  & oEvent.source.Model.ImageURL
oDialog.Dispose()

End Sub

Additionele opmerking: wanneer het oDialog.dispose() instructie wordt gebruikt crashed LO
Dialog1design.jpg

Dialog1displayed.jpg

ImageURL1.jpg

Aanvullende opmerking:
Wanneer de aanroepende macro als “run” wordt uitgevoerd in het macro-editing scherm wordt WEL een imageURL getoond, maar wanneer de betreffende macro d.m.v. een button op een formulier wordt gestart wordt GEEN imageURL getoond