calc hesap tablosunda veriyi sayfalara bölme

calc hesap tablosunda bulunan binlerce satır ve bir çok sütundan oluşan veriyi ( sütunlar metin - tarih - para birimi - sayı içermekte) belirlenen sayı kadar veriyi belirlenen satır sabit kalarak çalıma sayfalarına bölmek istiyorum.

örnek : 5000 satır ve 10 sütündan oluşan veriyi, 200er satırlar haline 25 çalışma sayfasına bölmek istiyorum.

burada ilk satır her zaman sabit kalacak yani her sayfada olacak, diğer satırlar 200 200 sayfalara bölünecek.

teşekkürler.