Calc - klávesové zkratky pro KOMENTÁŘ

Je možné využít horké klávesy pro úpravu již jednou vloženého KOMENTAŘE?
V předchozí verzi bylo možné pomocí Ctrl+Alt+C jak vytvořit, tak i upravit. Teď to nejde. S příchodem verze 5.3. se domnívám to není možné.
Děkuji za pomoc.

Klávesovou zkratku můžete nastavit ručně: Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice, vyberte kategorii Vložit, funkci Upravit komentář a v horním seznamu požadovanou zkratku, poté potvrďte tlačítkem Změnit.

Určitě by bylo lepší, kdyby se dala jako předtím používat stejná zkratka pro vkládání i úpravy, a snad se toho v budoucnu dočkáme - existuje příslušný bug#95854.

Velký dík, nastavil jsem si už smazání, ale nemohl jsem najít právě “Upravit komentář” bohužel jsem to hledal v odkazu “UPRAVIT” a ne “VLOŽIT”. Ještě jednou děkuji. Jsem rád, podle vzkazu pod ohlášením, že v tom nejsem sám.:smiley:

Ve verzi 6.1.3.2 (x64) je v Nastavení->Přizpůsobit záložka Klávesnice hned několik položek Kometář 2x. Pod Kategorií->Formát->Do bloku 3x, Na střed 4x atd.
A klávesové zkratky stejně nepracují.

Ve ver.7.4.3 klávesové zkratky nepracují. I po definici vlastní zkratky není možné vložit komentář touto zkratkou (použito Ctrl+Alt+D pro úpravu, nefunkční. Vloží znak #, ale ne komentář)

viz. zde: Calc - nefunkční klávesové zkratky ve v. 6.1.3.2 (x64) - #4 by KamilLanda

Děkuji, vše je opět funkční. Změněno na Ctrl+Shift+C pro “Vložení komentáře” a ostatní hotkey pro práci s komentářem, také změněny. Vše OK