CALC - periode (jaar) begrenzen

Hey,
Allereerst de beste wensen voor 2024, met gezondheid, geluk en voorspoed.

Ik heb afgelopen jaar meerdere financiele sheets gemaakt die gekoppeld zijn op een voorblad.
Nu is het 2024 en de totalen tellen door met de totalen van 2023.
Hoe kan ik de tellingen beperken tot alleen de data uit 2023 en of 2024?

In alle gekoppelde vervolg sheets is een veld met datum aanwezig

Op het voorblad gebruik ik nu =SUM($‘naam van koppeling sheet’.G2:G794)

Welke formule moet ik hier aan teoevoegen om alleen de data van 2024 te krijgen? Welke dus al beschikbaar is een veld in de sheet ‘naam van koppeling sheet’ , de datum van invoer

Alvast bedankt voor de reactie

Let me answer in English if you don’t mind.

If the date is in column A:
=SUMPRODUCT(YEAR($‘naam van koppeling sheet’.A2:A794)=2024,$‘naam van koppeling sheet’.G2:G794)

Steph1,

Thank you very much for your quick response.
I looked at the formula and understand it.
Then copied the formula and then made the link to the relevant sheet. C H E C K
Then also checked the field references, C H E C K.
I got an error message ERR 510, the comma after 2024 could be the cause so replaced with a semicolon. I now get the message #NAME?

Could that be from from the date field in the called linksheet. The date notation therein = DD-MM-YYYYY

Namely, I want to read all dates between 01-01-2024 and 31-12-2024

Thanks in advance for your thoughts

If you use Calc in Dutch, the function SUMPRODUCT certainly has another name.