CALC - vkládání textu Shift+Alt+V

Nefunkční vkládání textu pomocí zkrátky Shift+Alt+V. Místo toho se otevírá diálogové okno Nápověda.
Jak mohu jednoduše vložit zkopírované buňky v četně vzorců bez formátu?
Děkuji.

Má to být zkratka Ctrl + Shift + V

Ano to je, ale otevře celé okno pro “Vložení jinak”.
Původně však šlo Shift+Alt+V vložit touto zkratkou vzorec bez nutnosti tohoto kroku.

Ve které verzi tato zkratka fungovala a ve které verzi jste poprvé narazil na to, že nefunguje? Na jakém operačním systému?

V předchozí verzi LO ano. Teď jsem to nastavil Nástroje-Přizpůsobit-Klávesy. A zase pracuje.
Aktuální info:
Version: 7.2.5.2 (x64) / LibreOffice Community
Build ID: 499f9727c189e6ef3471021d6132d4c694f357e5
CPU threads: 4; OS: Windows 10.0 Build 19041; UI render: Skia/Raster; VCL: win
Locale: cs-CZ (cs_CZ); UI: cs-CZ
Calc: threaded