Calc6.4. Als je op de formulebalk klikt dan overschrijft de formule in de betreffende cel veel cellen ernaast. Kan men dat uitschakelen zodat je met de kadertjes kunt slepen om formules te bewerken?

Bij het verslepen van formules met verwijzingen naar bereiken en/of vaste cellen is het handig om aanpassingen door te voeren door verslepen van de gekleurde verwijzingskadertjes. Maar dikwijls zitten die kadertjes dan verborgen achter de formule in de te bewerken cel.

Tot nog toe gebruik ik links of rechts uitlijnen van de cel omdat de te verslepen kadertjes meestal OF rechts OF links staan, maar dan blijft dat wel achter na de bewerking. Zit er in Calc6.4 zoiets als “alleen in formulebalk bewerken” of “niet in cel bewerken”?

Toch iets gevonden. Blijkbaar zit er in Calc6.4 WEL iets met de formulebalk of cel bewerken: bewerken>celbewerkingsmodus maar je kunt het niet aan- of uitvinken. Maar klikken in de formulebalk geeft hetzelfde resultaat. Het zou handig zijn als je de “celbewerkingsmodus”
wel kunt uitzetten en na klikken in de formulebalk slechts de kadertjes ziet. Je vindt “celbewerkingsmodus” bovendien niet terug in de ingebouwde help!