Chyba: Basic editor vrací špatně hexa čísla

Pro 4+ místná čísla zadaná v hexa tvaru vrací basic špatné hodnoty, viz. makro

Sub bugHexaNumber
	msgbox CLng("&hF000") '61440 OK
	msgbox &hF000 '-4096 BUG
End Sub

Hlášeno zde https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=151171
pravděpodobně jde o nějaký commit v počátku LibreOffice 7.

Takže nejde o chybu, v případě &hF000 se počítá že jde o 16-bitový znaménkový typ
(řešeno i zde https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=62326).

Pro 32-bitový typ použít znak & na konci hodnoty např. &hF000&