Chyba: Chyba: Crash když makro použije modul TITLE_CASE nebo SENTENCE_CASE v Transliteračním modulu

Stačí spustit makro, na posledním řádku spadne celé Libre. Je to nějaká regrese tipuji někde v řadě 7.3.
(Testováno na 7.5.0.0.alpha1 a 7.4.1.2 Win10x64 - to padá; 7.2.4.1 je ještě v pohodě).

Hlášeno zde: 152520 – Crash: if macro uses module TITLE_CASE or SENTENCE_CASE in Transliteration module

Sub transliterationCrash
	dim oTr as object, s$, oLoc as new com.sun.star.lang.Locale
	with oLoc
		.Country="US"
		.Language="en"
		.Variant=""
	end with
	oTr=CreateUnoService("com.sun.star.i18n.Transliteration")
	'xray oTr.getAvailableModules(oLoc, 1) 'jména modulů
	oTr.LoadModuleByImplName("SENTENCE_CASE", oLoc) 'CRASH pro: TITLE_CASE, SENTENCE_CASE
		'OK pro: LOWERCASE_UPPERCASE, UPPERCASE_LOWERCASE, TOGGLE_CASE, IGNORE_CASE
	s="AB cd. eF. "
	msgbox oTr.transliterateString2String( s, 0, Len(s) ) 'zde to spadne
End Sub

Už se to hýblo :slight_smile: 152520 – Crash: if macro uses module TITLE_CASE or SENTENCE_CASE in Transliteration module