Como alterar macro. Preciso que o TXT coloque como PAGAMENTO

If cells(ActiveCell.row, “j”).value = 506 Then
cells(activecell.row, “D”).value = "RECEBIMENTO " & cells(activecell.row, “D”).value & " - " & cells(activecell.row, “t”).value & " CFM " & cells(activecell.row, “S”).value

ElseIf cells(ActiveCell.row, "j").value = 505 Then

	If CELLS(ACTIVECELL.ROW,"C").VALUE = 1 THEN
	cells(activecell.row, "D").value = "RECEBIMENTO " & cells(activecell.row, "D").value & " - " & cells(activecell.row, "B").value & " CFM " & cells(activecell.row, "S").value	
	Else
	cells(activecell.row, "D").value = "RECEBIMENTO " & cells(activecell.row, "D").value & " - " & cells(activecell.row, "F").value & " CFM " & cells(activecell.row, "S").value	
	End If
	
ElseIf cells(ActiveCell.row, "j").value = 507 Then
cells(activecell.row, "D").value = "PAGAMENTO " & cells(activecell.row, "D").value & " - " & cells(activecell.row, "S").value & " CFM " & cells(activecell.row, "T").value	

ELSEIF cells(ActiveCell.row, "j").value = 510 Then

	If CELLS(ACTIVECELL.ROW, "C").VALUE = 1 Then
	cells(activecell.row, "D").value =  "PAGAMENTO " &  cells(activecell.row, "D").value & " - " & cells(activecell.row, "F").value & " CFM " & cells(activecell.row, "T").value
	Else
	cells(activecell.row, "D").value =  "PAGAMENTO " &  cells(activecell.row, "D").value & " - " & cells(activecell.row, "B").value & " CFM " & cells(activecell.row, "T").value
	End If

Esta macro é do LibreOffice Basic ?

O que ela faz ?

De mais detalhes…