Decimalen van calc naar writer

Ik gebruik een sjabloon om een factuur te maken. De afzonderlijke bedragen komen uit een Calc tabel, via invoegen van velden. De bedragen worden in de Calc tabel opgeteld. Hoe krijg ik de twee decimalen achter de komma in Writer? Met eigenschappen van de cel blijft de werkelijke inhoud bijv. 1,5 in plaats van 1,50. Ook met valuta lukt het niet. Maak ik tekst van de inhoud krijg ik wel nullen maar krijg ik geen juiste totaal.

mij lukt het weer niet getallen op te tellen, geen ervaring mee, maar wel om de opmaak te wijzigen:

kolom selecteren (via werkbalk ‘tabel’) of (zet cursor op bovenste rand van de tabel kolom tot cursor vorm verandert in pijl naar beneden > links klikken) > kolom kleur wordt anders

Onderin, of in de werkbalk ‘tabel’, kun je nu klikken op 0.0 (valuta=2 decimalen), of het @ symbool, als je aantal decimalen wilt opgeven)

In de werkbalk ‘tabel’ kun je ook een enkele cel selecteren en daarna 0.0 opgeven als formattering

Het probleem is verdwenen. De ingevoerde velden uit Calc kwamen zonder opmaak in Writer. Dus de “kale” inhoud van de cel. Toen ontdekte ik per ongeluk dat de velden ook achteraf hun eigen opmaak kunnen krijgen. Toen ik ter controle weer terug ging naar de opmaak van de bron (Calc) bleek alles nu wel goed te werken. De ingevoerde velden nemen hun opmaak mee. Geen idee wat er aan de hand was maar is dus opgelost.

Bedankt voor het mededelen. Niet iedereen doet dat. Verdient een plusje.