Detektiv pro celý list

Dobrý den, existuje v Calcu funkce, která zobrazí ( graficky zvýrazní) všechny buňky, jež jsou vztaženy ke všem vzorcům na listě současně? Funkci detektiv se mi podařilo aktivovat jen pro jednu konkrétní buňku/vzorec, ale nikoliv plošně… Děkuji, s pozdravem.
Pavel

Podobná otázka se objevila na anglickém Ask LO s tím, že všechny závislosti najednou zobrazit nelze. Je jedině možné začít ve výsledné buňce a opakovaným voláním příkazu Předchůdci (Shift+F9) nakonec ukázat vše, co tuto buňku ovlivňuje.