Diverse opgeslagen bestanden niet meer te openen

Openen van diverse opgselagen bestanden lukt niet. Zijn als A4 zichtbaar na openen LibreOffice maar reactie is “C/Users docx.bestaat niet”. Via verkenner sommige bestanden te vinden, sommige niet, maar ook dan vaak “kan niet worden geopend”

Je probeert bij recente bestanden deze te openen, maar als deze niet meer bestaan (verwijderd) of ze zijn verplaatst krijg je inderdaad deze melding. Het ligt dus niet aan LibreOffice, maar aan het al dan niet bestaan van de bestanden.

Dank voor je reactie. Maar de bestanden zijn op een logische plaats opgeslagen, op het scherm ook zichtbaar (en met een loupe zelfs leesbaar), niet verplaatst of verwijderd, maar bij iedere poging het bestand te openen volgt de melding: ‘C:\Users\Reinder & Siny\Documents\Evaluatie 6.docx bestaat niet.
Via de Verkenner volgt eenzelfde melding…

Ook met de verkenner?! Vreemd. Probeer eens in het startscherm van LibreOffice op Open bestand te drukken en zoek het bestand dan op en open het. Lukt dit wel?