Een functie om minuten correct om te zetten naar uren en minuten?

Wie kan me helpen? Ik heb een functie nodig die minuten (die bij mij in cel H1 staan en een optelsom zijn van andere cellen) correct omzet naar uren en minuten. Ik ken de berekening, maar weet niet hoe ik de formule moet maken in Calc.

Bvb mijn optelsom zijn 2327 minuten. 2327 minuten is 38u en 47 min (of 38:47).

Maar om dat te bekomen moet je niet enkel de minuten /60 doen voor de uren en in een decimaal cijfer laten weergeven, maar het cijfer na de komma daar moet een 0 voor de komma komen ipv het uur-cijfer en dat moet * 60 gedaan worden om de minuten te krijgen.

In het voorbeeld van 2347 minuten komt 2347/60 op 38,783. Dus 38 uur.
En als je dan het cijfer na de komma neemt, maar daar een 0 voor de komma zet ipv de 38 (dus 0,783) en dat * 60 doet (dus 0.783*60), kom je op 46,98, aka afgerond 47 minuten.

Dus 2347 minuten = 38 uur en 47 min (38:47)

Je gebruikt in Calc de volgende formules:
uren: =quotient(2347;60)
minuten: = mod(2347;60)
Dat levert op: 39 en 7.