Etiketten: 'Doorlopend' of 'Blad'?

Bij het definiëren van etiketten kun je ‘Doorlopend’ of ‘Blad’ kiezen. Wat is het verschil? Als ik ze beide uitprobreer zie ik geen verschil…

Volgens mij is ‘doorlopend’ voor etiketten die op een rol zitten en aldus door een printer gaan…

Ahh, helder, dat lijkt een logische verklaring. Dank!