Focus terug naar hoofdformulier

Van het internet heb ik een macro die er voor zorgt dat ik d.m.v. een button documenten/URL’s kan openen. Werkt perfect.
Nu wil ik echter dat aan het eind van de macro de focus wordt gezet op het hoofdformulier in het eerste veld. In mijn geval genaamd “name”
Hoe krijg ik de cursor in dat veld?

Dit is mijn (geleende) :wink: en aangepaste code:

Sub S_insert_url_to_Button
    oform = thiscomponent.drawpage.forms.getbyname("MainForm")
    oSubForm = oform.getbyname("SubForm")
    oButton = oSubForm.cmdOpenFile
    oButton.TargetUrl = oSubForm.Columns.getbyname("Content").getstring
End Sub

Sorry dat ik de code niet netter in beeld heb gekregen.

NP - heb het even voor je gedaan. Ik zie boven het invoervenster een icoontje met 101/010 , wat de truc doet :wink:

Bedankt. Ik ben je eeuwig dankbaar. :wink: