FormulaR1C1 neemt hoofdletters van formule niet over

Hallo,
FormulaR1C1 neemt de hoofdletters van de formule niet over (als ik de macro laat uitvoeren), maar maakt er kleine letters van, waardoor de formule niet werkt. Pas ik handmatig, als de formule in de cel geplaatst is, alleen de eerste letter aan (de a) naar een hoofdletter (A), dat is het opgelost. Alle kleine letters in de formule worden dan hoofdletters.
“=ALS(G15=0;”""";VERT.ZOEKEN(B15;$Producten.A5:$Producten.D900;4;ONWAAR()))"

Hoe dit op te lossen.

Ellende begonnen nadat ik bestand op ander PC heb gezet.

Ik heb het vermoeden dat er overgestapt is van ApacheOffice naar LibreOffice. Het is ook mogelijk dat er van LibreOffice een meer recente versie gebruikt wordt dan eerder. In beide gevallen kan de oorzaak zijn dat LibreOffice een verandering heeft ondergaan: namelijk wanneer Option VBAsupport is actief dat dan de syntax soms meer moet zijn zoals in Excel het geval is. Onderstaande formule is iets aangepast. Dit werkte in LibreOffice 7.3.6.2 in een Nederlandse taal omgeving.

"=als(G15=0,"""",VERT.ZOEKEN(B15,$Blad3!A5:D900,4,onwaar()))"

Ik heb later er nog eens naar gekeken en het bleek niet echt goed te werken vanwege taalkwesties. Er was altijd al de mogelijkheid voor het gebruik van formula en formulaR1C1. LibreOffice heeft dit uitgebreid met formulaLocal en formulaR1C1Local. Voor zover ik weet is het in alle gevallen mogelijk om een naam voor de formule te gebruiken. Het spreadsheet lost naar mijn idee dan veel problemen voor ons op. Het gebruiken van de naam voorkomt veel problemen. Het lijkt mij inderdaad verstandig om zo weinig mogelijk macro’s te gebruiken.

@DirkInductie
Mijn suggestie zou zijn:

=ALS(G15=0;"";VERT.ZOEKEN(B15;$Producten.A5:D900;4;0))
1 Like

Het is goed om zo weinig mogelijk macro’s te gebruiken.

Top, dank. Met formulaLocal opgelost. Formule hetzelfde gelaten. Het werkt weer.