Hoe kan ik alle voorkomens van een font aanpassen?

Voor mijn eigen teksten is de keuze van het te gebruiken font vastgelegd in opmaakprofielen. Het font dat gebruikt wordt voor japanse tekens is/wordt op het niveau van operating system (=linux) geregeld.
Wanneer ik japanse tekens uit internetpagina’s kopieer en opneem in mijn eigen tekst, wordt het font van die tekens meegekopieerd. Ik krijg daardoor voor de Kanji een mix van allerlei fonts.

Hoe kan ik alle voorkomens van een font wijzigen naar een ander font? Ik wil bijvoorbeeld ‘Droid sans Fallback’ wijzigen naar ‘Noto Sans CJK JP’.
Kan dat in 1 handeling of moet ik handmatig selecteren en wijzigen?

Ben

Je werkt met opmaakprofielen. Dat is uitstekend. Maar als je van het web geplukte tekst dan “gewoon” gaat opmaken, ben je met directe opmaak bezig, of je dat nu doet met zoeken en vervangen of stuk voor stuk tekst selecteert en een ander lettertype toekent. Doe dat dus niet. Je kunt zulke teksten waarschijnlijk beter plakken als onopgemaakte tekst en dan aan Japanse tekst een tekenopmaakprofiel toekennen waar je Noto Sans CJK JP hebt ingesteld. Als je complete alinea’s Japans hebt, kun je daar ook een apart opmaakprofiel voor maken, heb je er nog minder werk aan.

Is je vraag beantwoord? Klik dan op ✓ naast het goede antwoord. Klik op ^ naast antwoorden waar je wat aan had.
Let op: reageer hier met opmerking toevoegen. Een antwoord is gereserveerd voor oplossingen voor de oorspronkelijke vraag.

De tip is in ieder geval goed bruikbaar voor toekomstige copy/paste-acties (daarvoor alvast bedankt). Maar is het een juiste interpretatie dat de vraag over wijzigen van fonts, ontkennend beantwoord wordt?

De enige manier om consequent met opmaakprofielen om te gaan is geen directe opmaak toe te passen. En wat je hier voorstelt is, zoals ik het zie, directe opmaak. Ik zou zeggen: selecteer de gekopieerde tekst, wis de directe opmaak (Ctrl+M), pas dan het tekenopmaak voor Japanse tekst toe. Je kunt wel, als je een boel tekst met foute lettertypes hebt, met Zoeken & Vervangen alle tekst met opmaak een bepaald lettertype laten selecteren, dan in een keer de directe opmaak wissen. Als je dan bij Extra - Opties - LibreOffice Writer - Standaardlettertypen (Aziatisch) wat hebt ingevuld, neem ik aan dat het lettertype van de geplakte tekst die opmaak krijgt. Als de geplakte tekst opmaak taal = Japans mee heeft gekregen, kun je bij Zoeken en Vervangen ook bij Opmaak op taal zoeken en hopelijk in één keer alle tekst met afwijkend lettertype opsporen en fatsoeneren.