Hoe kan ik de afdrukstand van een Calc en Writer document wijzigen van staand naar liggend?

Hoe kan ik de afdrukstand van het document in Calc en Writer aanpassen van staand naar liggend? In Word doe je dit via de paginainstelling, maar deze functie zie ik niet in Calc en Writer.

Ga in Calc naar Opmaak > Pagina en naar het tabblad Pagina. In Writer kies je voor Opmaak > Pagina-opmaakprofiel en het tabblad Pagina. Daar kun je kiezen voor Staand of Liggend.

Correct!
Merk op:

  • elk blad in een Calc-document, kan maar één paginaopmaakprofiel hebben.
  • in een Writer-document kun je meerdere paginaopmaakprofielen gebruiken, met verschillende orriëntatie (en andere instellingen).
    In de HELP zoeken naar paginainstellingen voor details, zou ik je adviseren :slight_smile:

I have the same problem in ‘Draw’ , there is no ‘page’ in ‘’ opmaak’!

Dat zit in Draw onder Dia > Dia-eigenschappen.