Hoe kan ik in een document een andere kop- en voettekst gebruiken?

Wanneer in een document meerdere secties worden aangemaakt, dan is het interessant om per sectie een andere kop- en voettekst te gebruiken.

Je moet dan pagina-opmaakprofielen gebruiken. Let op: secties in MS Word zijn totaal anders dan de secties in Writer. Je kunt ook hoofdstuktitels en -nummers als veld in een kopregel of voetregel invoeren, als je tenminste de hoofdstuktitels opmaakt als Kop 1 en in Extra - Hoofdstuknummering Kop 1 koppelt aan het hoogste hiërarchische niveau. Zie bijvoorbeeld Pagina-opmaakprofielen maken en toepassen - LibreOffice Help voor meer informatie.