Hoe kan je een reeds aangemaakte gegegens validatie instelling van een cel kopieren zonder gegevens naar andere cellen

Ik heb een drietal cellen geconfigureerd met een gegegevens validatie - type lijst en ook 2 indirecte gegegevens validatie.
Voorbeeld van zo’n gegevens validatie is: INDIRECT($‘Input’.$R12)
Maar hoe kan ik nu die instellingen kopieren over een drietal kolommen.
Met paste - special zie ik geen kans dat te doen - ook niet als formule.

Op voorhartelijk dank voor de hulp

M.v.g.

Pieter

Ik heb het even uitgeprobeerd. Bij mij wordt validatie meegekopieerd als ik kies voor Plakken speciaal en in het venster Plakken speciaal onder Plakken kiezen voor Alles.

Hartelijk dank voor uw antwoord.
Maar als er al tekst in de bestemmings-cel staat, wordt die overschreven of gewist.
Dat wilde ik eigenlijk voorkomen.