hücre taşımak

bir calc tablosunda dolu bir hücreyi nasıl başka bir yere taşırım?