Image buttons werken niet

Voor navigatie gebruik ik nu push-buttons met daarop een (grafisch) symbooltje. Dit werkt op zich goed, maar ik wil graag niet de standaard button-layout van LO gebruiken en heb daarom geprobeerd image-buttons te gebruiken.
Hierbij kan, net als bij push-buttons, de gewenste navigatie-optie als Action worden gekozen.
In mijn LO werkt dit echter niet op die manier: geen reactie en de image-buttons worden ook niet ge-disabled wanneer ze niet van toepassing zijn.
Wanneer een Event-macro i.p.v een Action wordt gebruikt, wordt deze wel uitgevoerd, maar dat betekent dat je zelf alles moet programmeren en dat is nou juist (meestal) niet de bedoeling.
Is dit een bug, kan ik geen image-buttons gebruiken of moet ik bepaalde zettingen/opties veranderen?
Een test ODB is bijgevoegd ter illustratie.TestImageButton.odb

(LO 6.3.4 Windows 10/64bit (database maakt niet uit))

is een bug deze is dus al gerapporteerd als bug… in de bug beschrijving staat wel een workarround beschreven…

De getoonde workarround werkt, bedankt voor de reactie en de tip!