In Calc onder bepaalde condities automatisch wijzigingen laten plaatsvinden bij het wijzigen van de inhoud van cellen

Ik probeer al geruime tijd iets in Calc voor elkaar te krijgen, maar het lukt mij niet.

Ik zou graag dat bij iedere wijziging in mijn werkblad controles plaatsvinden en op basis daarvan onder bepaalde condities eventueel wijzigingen in mijn werkblad worden doorgevoerd.

Ik heb een werkblad dat op dit moment nog niet erg groot is. Hierin zet ik mijn acties. Het bestaat uit 8 kolommen met kolomkoppen en op dit moment in totaal 34 rijen. Ik heb de volgende kolommen:

Volgnr.
Afgehandeld?
Ingepland?
Omschrijving actie
Datum toegevoegd
Benodigde Afhandeltijd ± ½ uur
Doorlooptijd Afhandeling Max. 2 dagen
Betreft Doel of Categorie

Wat ik graag zou willen bereiken is het volgende:

Op het moment dat ik een wijziging aanbreng in mijn werkblad zou ik graag er controles plaatsvinden en op basis daarvan onder bepaalde condities eventueel wijzigingen in mijn werkblad worden doorgevoerd:

Onderstaande geldt voor bij het openen van het werkbladbestand en bij iedere wijziging in het werkblad voor iedere rij:

  • controleren of er een X of x in het veld ‘Doorlooptijd Afhandeling Max. 2 dagen’ staat en als dat zo is berekenen of het verschil tussen de datum in het veld ‘Datum toegevoegd’ en de datum van nu groter of gelijk is aan 2. Als dit zo is dan de achtergrond van het het veld ‘Ingepland?’ rood kleuren zonder de inhoud van dit veld te wijzigen.
  • wanneer er een X of x wordt geplaatst in het veld ‘Afgehandeld?’ de achtergrond van dit veld groen kleuren zonder de inhoud van dit veld te wijzigen.
  • wanneer er een X of x wordt geplaatst in het veld 'Ingepland? de achtergrond van dit veld geel kleuren zonder de inhoud van dit veld te wijzigen.

De opmaakprofielen Rood, Groen en Geel heb ik al aangemaakt en werken goed.

De categorie van de kolom ‘Datum toegevoegd’ is Datum. De opmaak is 01-01-2023.

Weet iemand hoe ik dit kan realiseren? Bij voorbaat dank!

I hope you don’t mind if I answer in English.

You can use the conditional formatting feature which allows to change the format of a cell based on certain conditions you define.

ConditionalFormatting.ods (13.4 KB)

In the example above, select a cell in column “Datum toegevoegd” and click the menu Format > Conditional > Condition (I hope you will find the equivalent in Dutch), answer Yes to the pop-up and then you have access to the condition to change the color of the cell, based on your conditions.

Voor meer over Voorwaardelijk opmaak zie de Handeiding voor Calc : Documentatie | LibreOffice - Een aantrekkelijk, leuk project

Bedankt Steph1 en kees538!,

Ik heb nu wat dingen uitgeprobeerd en het is nu gelukt om, wanneer een X wordt geplaatst, de cel een achtergrondkleur te geven met voorwaardelijke opmaak.

Ook heb ik met gegevens validatie een controle op de invoer van deze kolommen: een cel is of leeg of er staat een X in. In de kolom ‘Betreft Doel of Categorie’ kan nu alleen een tekst ingevoerd worden die overeenkomt met een tekst uit een lijstje die ik opgegeven heb. In de kolom ‘Datum toegevoegd’ wordt de achtergrond van een cel rood als het verschil tussen de datum van vandaag en de ingevoerde datum groter dan 2 is EN in de kolom ‘Doorlooptijd Afhandelen Max. 2 dagen’ een “X” staat.

Hi Harry
Fijn dat dit nu allemaal gelukt is.

Ja, ik ben blij dat het is gelukt.

Ik heb nog wel een vraag over de opmaak van mijn draaitabel. Als ik de voorwaardelijke opmaak toepas, ziet alles er goed uit. Echter, op het moment dat ik de draaitabel vernieuw, is alle opmaak weg. Om deze weer terug te krijgen kan ik twee dingen doen: het document afsluiten en weer openen, of voorwaardelijke opmaak aanklikken, de instelling voor de kolom aanklikken, op OK klikken en dan is de opmaak weer toegepast.
Is het mogelijk om op een eenvoudiger manier de opmaak weer in te stellen?