In het scherm zijn de lijnen van de tabel grijs: bij afdrukken wordt de tabel zelf niet afgedrukt, de rest wel. Hoe krijg ik de tabellijnen zwart, zodat het wel afgedrukt kan worden?

Klas EJ-J2HA
Correspondentieopdracht
Presenteren Stt. H4
Vlekkeloos
Periode 1
1
2
3
4
5
Opdr. 1/7
Opdr. 1/10
Spelling 1-40a
Gram 1-10a

Klik met rechts op de tabel en kies Tabeleigenschappen in het contextmenu. Klik op het tabblad Rand. Hier kun je de randen (lijnen) voor de tabel instellen.