jak odemknout zamčenou tabulku?

V LibreOffice 5.1.6.2 spuštěné v Ubuntu 16.04 jsem zvolil Table…Protect cells. Teď je ta volba nepřístupná; jak umožním další zapisování do té tabulky? Dík!

Příkazem Odemknout buňky (Unprotect cells) – standardně se nachází v nabídce Tabulka a v místní nabídce (klepnutí pravým na zamčené buňky).