jak vložit do nadpisů 2,3,.. číslování 1.1, 1.2,...?

Mám zadaný nadpis 1 s číslováním číslicemi a potřebovala bych do nadpisu 2 dostat číslování 1.1, do nadpisu 3 číslování 1.2, do nadpisu 3 číslo 1.3,…Už nad tím sedím dva dny a asi dělám něco špatně…
Děkuji

Příliš nerozumím důvodu takového číslování – jestliže má mít kapitola stejnou úroveň v rámci číslování, měla by mít i stejný formát nadpisu…

Nicméně popsaný stav by asi šlo zařídit (poněkud krkolomně) pomocí polí. Před každý nadpis by se zadala dvě pole oddělená tečkou: číslo nadřazené kapitoly (Vložit - Pole - Dokument - Kapitola - Číslo kapitoly) a postupné číslování (Vložit - Pole - Proměnné - Interval číslování s Hodnotou 1 pro první nadpis).