Jak vložit stránky

Potřebuji vložit několik stránek do textu, který už má asi 70 stránek a nemůžu přijít na to, jak. Nechce se mi vše posunovat, protože součástí textu mám i obrázky

Prázdná stránka se dá vložit třeba přes Vložit/ Zalomení stránky, a pak nejspíš nejsnáze Ctrl+C/V.

Případně jestli ty stránky máte v jiném souboru, tak Vložit/ Text ze souboru vloží celý soubor.

Děkuji vám za ochotu pomoci mi. Zalomením stránky se mi text pouze posunul, takže postupně jsem se setkávala s obrázky, které zůstaly neposunuté. Zřejmě k tomu došlo proto, že obrázky mám ukotvené ke stránce a ne k odstavci, což jsem musela dělat proto, že jinak byl problém umisťovat je přesně.
Nakonec jsem to vyřešila tak, že jsem si obrázky přemisťovala do nového souboru jako do překladiště a pak je vracela na správná místa. Tady mi to ukotvení ke stránce pomohlo, protože při návratu se hned správně umístily. Naštěstí jsem v průběhu celé té práce mohla zrušit stejný počet stránek, jaký jsem na začátku musela přidat, takže se asi v polovině text vrátil na původní počet stran. Na konci mám totiž pořádnou mozaiku obrázků a to bych si dala při přemisťování :joy::joy:

Ono někdy může být vhodné ukotvit obrázky i ke znaku, hromadné překotvení (a nejen to) umí doplněk Pictool Change multiple images in Writer: PicTool » Extensions