kop- en voetregel (kop- en voettekst) instellen in Calc

Bij Calc kopregel en voetregel instellen

Wat is je precies je vraag?

Ja, Kop- en voetregel instellen in de pagina-opmaak?
Je hebt ook kopregel, rijen die herhalen. Maar dat is geen voetregel, dus…

Juist! Kop- en voetregel instellen gebeurt dus na Afdrukvoorbeeld. Dan naar Opmaak enzovoort. Het is wel te vinden na wat zoeken.
Maar als eenmaal bij Afdrukvoorbeeld de kop- en voetregel zijn ingesteld, blijven ze bestaan.
Het is dus niet in instellen in pagina-opmaak, zoals ik stelde, maar in Afdrukvoorbeeld, Opmaak enzovoort.
Het duurt vier maanden, maar ik vind het wel…

Als je kiest voor Opmaak - Pagina dan kom je in het dialoogvenster Pagina-opmaak. Daar heb je de tabbladen Koptekst en Voettekst. Is dat wat je bedoelt?