Libre Calc - format copy - xls format (absolute/relative adress)

Hi All, Thank you for super support of this program group.
I have an issue that I know how to solve manually. But have a question if there is a quicker setting.

Using Libre Calc to open autosaved XLS file with 1 sheet - called 'export’
file is generated daily (same prefix, changing date stamp).
to this file I add a new list → List2 where I need to do 24 “Average” counts. Same Collons, rows.

But when I copy content from old file to a new one (saved locally. same folder) I have an issue that each first time copying I have to update counting manually (every other copying, same day are fine)

as the first copy adds to the cell absolute address of the previous file (’ '$ thing in full). Which I ve to delete manually and every other copy/paste is exactly what I want.
When I save a new file - new cells are filled with absolute addresses, so it is not possible to copy.
I tried to make it relative but each save to XLS makes no change.

Any advice, so I can prepare ODS sheet with template. Paste it to opened XLS file and it will recalculate without manual update. If someone would be fancy I can add one XLS sheet to see what I want to copy.

Thank You Jan

Zkuste tady prosím vložit vzorové soubory.

pnd_export13122023.xls (24 KB)

Pokud jsem to správně pochopil:

  • máte soubor s daty, který se generuje automaticky. Je tam list export.
  • ten otevřete a otevřete si další soubor, kde máte součtový list List2 se vzorci
  • List2 potřebujete zkopírovat do prvního souboru a potřebujete, aby bez jakýchkoliv úprav fungovaly vzorce

Na List2 upravte vzorce tak, aby neobsahovaly absolutní adresování - odstraňte $. Např. nyní je vzorec =AVERAGE($export.B2:B5), změňte jej na =AVERAGE(export.B2:B5). Při kopírování List2 do souboru s exportovanými daty zvolte --přesunout na konec–

Dobré ráno, omlouvám se, ale dříve jsem reagovat nestihl.

Vygenerovaný soubor XLS s 1 listem export.
Otevřený datově stejný soubor XLS (viz výše) - 2listy (export, list2)
Do nově vygenerovaného vložen nový list prázdný - list2
Ze staršího souboru list2 zkopírováno A1:C25 a vloženo do vygenerovaného souboru-prázdný list2.
při zkopírování se sloupec C zabsolutní a natáhne data z původního souboru. Já tedy edituji C2:C25 ručně a odmazávám původní cestu.
Do doby než uložím, zavřu a znovu otevřu původní soubor, Tak C2:C25 kopíruji relativně (tedy odkazují se na správný export list ve stejném sešitě).
Po otevření uloženého XLS pro další kopii se opět C2:C25 kopírují s Absolutní adresou.

Raal: Moc děkuji, to absolutní adresování vždy odmažu (v buňkách C2:C25 zůstanou vzorce AVERAGE(export.b2:B5). Ale jakmile uložím. Tak opět absolutní adresa.
Dokonce se mi nedaří za export. udělat b velké. Stále zůstane malé.
Zkoušel jsem ji měnit na excel formát s vykřičníkem. Ale pak zase skončím s chybou NAME. A dokud na každé buňce neotevřu průvodce funkcí(který hned vše vyhodnotí správně), tak výsledek nedostanu.
zkouším je teď přesvědčit na přidání export alespoň v xLSX, jestli třeba pomůže. MS Excel kvůli tomu rozhodně platit nechci…

Zatím děkuji za pomoc

Pokud použijete můj postup takto funguje. Ten vzorový soubor mějte jako ODS, tím se nebudou vytvářet $ (myslím ze se to děje kvůli xls formátu). Kopírujte na konec cely list - klikněte na nej pravým tlačítkem - kopírovat.