Nadpisy velkým písmem

Všechny nadpisy 1. řádu mi to píše velkým písmem. Jak se toho můžu zbavit?

Upravit odstavcový styl Nadpis 1 → v kartě Efekty pro písmo je volba Velikost