Nájsť a nahradiť v zlúčených objektoch

Rád by som sa spýtal, či je možné funkciu “Nájsť” a tiež “Nájsť a nahradiť” rozšíriť aj pre zlúčené objekty do skupiny. Aktuálne, pokiaľ mám zlúčené napríklad 2 textové polia do skupiny, tak mi daný text nenájde a ani nenahradí.

Ďakujem.

Pokud jde o Writer a objekty Vložit/ Textové pole, tak v těch Najít&Nahradit nefunguje. Ale mělo by to jít nahradit Rámcy, v těch nahrazování funguje.