Nezobrazený vložený obrázek

Po vložení obrázku do dokumentu se obrázek nezobrazí, pouze je v dokumentu označena plocha obrázku s nápisem “obrázek1”

Zkontrolujte nastavení v Menu Nástroje → Možnosti → LibreOffice Writer → Zobrazení →
Zobrazení
:ballot_box_with_check: Obrázky a objekty