Niet werkende formule

Ik heb een spreadsheet in excel en ben overgestapt naar libre office. In excel staat de volgende formule:
=ALS(ISFOUT((HORIZ.ZOEKEN("zz";K129:EG129;1;WAAR())));"0";(HORIZ.ZOEKEN("zz";K129:EG129;1;WAAR())))
en die zocht in het bereik k129:eg129 naar een cel, met een woord daarin ,en vermelde vervolgens dat woord in de cel waar deze formule staat . Het werkte in excel.
Nu ik de spreadsheet in libreoffice open, werkt de formule niet meer en geeft ondanks dat er wel een woord in een cel in het bereik staat, een 0 terug.
geen idee hoe dit op te lossen.

Hartelijk dank voor de info, doch de formule werkt niet.
geeft als foutmelding ongeldige waarde.

Als de formule bijv. in cel a1 staat en het bereik waarin het moet zoeken is bijv . B1 :k1
en in 1 van de cellen ( bijv. d1 staat het woord test of een willekeurig ander woord en de andere cellen van het bereik zijn niet gevuld ) dan moet de formule dus in cel a1 het woord test weergegeven.
Het zou fijn zijn als er nog even naar gekeken kan worden.

Sorry , ik ben wellicht niet duidelijk genoeg geweest.
In de excel formule staat ZZ voor elk willekeurig woord dat in het bereik staat .
in het genoemde bereik komt ook maar max 1 woord (dat kan elk willekeurig woord zijn) voor of niets .
dus als de formule geen woord vindt in het bereik moet de uitkomst zijn 0 en staat er wel een woord in het bereik dan moet dat woord in de cel van de formule staan

groeten gomardo

Ja, dat was echt veel begrijpelijker.

Hartelijk dank!
de formule werkt!
Echter als ik hem wil inbrengen in het voormalige excel werkblad , waar dus de oude formule staat, krijg ik de foutmelding : ongeldige waarde.
Waarschijnlijk ligt het aan het feit dat ik die cel in excel op beveiligd heb gezet.
Als ik bij celeigenschappen het vinkje voor beveiligd weg haal, blijft hij echter die foutmelding geven.
ra ra , wie weet de oplossing ?