Nieuwe voetnummering per hoofdstuk

Ik gebruik LO Writer versie 7.6.4.1

Voor een nieuw lesboek wil ik dat

  • Elk hoofdstuk begint op de rechter-pagina, de hoofdstukken zijn niet genummerd.
  • De voetnootnummering voor elk hoofdstuk begint met 1.

Met behulp van de opmaakprofielen voor profiel Kop 3 heb ik ingesteld dat Kop 3 begint op de rechter pagina. Dat werkt dus.
Via Extra - Voetnoten kan ik wel instellen dat de nummering bij elk hoofdstuk hoort te beginnen bij 1, maar ik zie nergens de mogelijkheod om in te stellen dat een hoofdstuk begint bij Kop 3.
De menu-optie Hoofdstuknummering die genoemd wordt in de Help-pagina’s zie ik niet (meer). En ik heb begrepen dat die menuoptie vervangen is door `Extra - Kopnummering’.

Mijn vraag is hoe ik vastleg dat elk hoofdstuk begint met Kop 3?

In het bijgevoegde document zie je wat ik tot nu toe gedaan heb.

Ben
VoetnootNummer.odt (11.2 KB)

Voor zover ik iets begrijp van de het gebruik van de stijlen die betrekking hebben op hoofdstukken is het noodzakelijk om een nieuw hoofdstuk altijd met kop 1 te beginnen. De andere koppen zijn bedoeld voor een nadere verdelen van dat betreffende hoofdstuk.

1 Like

Dit blijkt dus te kloppen.
Ik had voor kop 3 gekozen in verband met font-grootte en andere opmaak, Het komt er dus op neer dat ik alle Kop 3 opmaak moet vervangen door Kop 1 en dan de opmaak van Kop 1 hetzelfde maak als Kop 3.

Ben

Ik heb het idee dat de opmaak voor hoofdstukken en voetnoten iets anders verloopt dan de normale opmaak van alinea’s. Voor een deel wordt de opmaak voor de hoofdstukken en voetnoten gedaan in een popup die gestart wordt in: menu → extra–>Hoofdstuknummering of voetnoten en eindnoten. Het wordt wel beschreven in handleidingen maar je moet het ook vaak gedaan hebben. Ik heb er weinig ervaring in.

Kop 3 door Kop 1 vervangen gaat het snelst met Zoeken en vervangen. Dan bij Meer opties kiezen voor Alinea-opmaakprofielen. Dan kan je bij Zoeken het oude en bij Vervangen het nieuwe opmaakprofiel kiezen.