OLE-Object disappearing object for changing the file name.

LibreOffice Calc - OLE-Object disappearing object for changing the file name.

libreoffice calc - 2 files file1.ods and file2.ods

in file2.ods I insert:

insert - object - OLE object - search - file: file1.ods

I mark: file link

after changing the location or renaming file1.ods

the OLE object completely disappears in file2.ods

in Microsoft Excel, the object is not automatically deleted when the file is missing.

so i think this is a bug in the libreoffice software or the programmer did not predict that the file could be moved or renamed.

in addition, Microsoft Excel displays the file path on this OLE object, you can manually change it there.

I don’t see this option in libreoffice

thank you in advance for help how to solve the problem with the disappearing OLE object, I have a request is it possible to update this error in the next version?


PROBLEM LIBREOFFICE CALC - OBIEKT OLE

program libreoffice calc - 2 pliki plik1.ods oraz plik2.ods

w plik2.ods wstawiam:

wstaw – obiekt – obiekt OLE – szukaj – plik: plik1.ods

zaznaczam: łącze do pliku

po zmianie lokalizacji lub zmianie nazwy plik1.ods

w pliku plik2.ods znika całkowicie obiekt OLE

w programie Microsoft Excel obiekt nie usuwa się automatycznie gdy pliku brakuje.

więc myśle że to błąd w oprogramowaniu libreoffice lub programista nie przewidział że plik może zostać przeniesiony lub zmieniona nazwa.

dodatkowo w Microsoft Excel jest wyświetlona ścieżka do pliku na tym obiekcie OLE, można tam ręcznie zmienić.

w libreoffice nie widzę takiej opcji

z góry dziękuję za pomoc jak rozwiązać problem z znikającym obiektem OLE, mam prośbę czy jest możliwa aktualizacja tego błędu w kolejnej wersji ?

EDIT ebot: yelling out.