Översättning av text

Finns det en fil för översättning av texter från “Engelska till Svenska” eller andra språk.

Tack på förhand R.K.

Deepl translates this to

Is there a file for translation of texts from “English to Swedish” or other languages.
Thanks in advance R.K.

No file, but there is some communication with DeepL possible:


https://www.reddit.com/r/libreoffice/comments/10rz652/machine_translation_with_libre_office/


Can't link the help page of LO...

Alternative: try an extension like